Feel Alive.

Hledání výrobku:

1/ Společnost Daiwa – Cormoran uděluje záruku na tento produkt v délce trvání 24 měsíců od data prodeje. Tato záruka se vztahuje na vady materiálu, konstrukční vady a chybné zpracování výrobku. Nárok na záruku neopravňuje ani obchodníka, ani klienta k nedodržení smluvních podmínek nákupu.


2/ Jakékoliv opravy či úpravy výrobku v záruční době může provádět pouze odborný servis. Jiný postup znamená ztrátu záruky. Výrobce (dovozce) neodpovídá za vady způsobené nedodržením tohoto návodu k použití či nešetrnou manipulací.


3/ Záruka se netýká vad vzniklých neoprávněným používáním výrobku, špatným zacházením, úmyslným poškozením nebo vadám vzniklým při opravě jiným než značkovým servisem.


4/ Ke ztrátě záruky může dojít, pokud se klient pokusí o vlastní opravu výrobku a přitom jej poškodí.


5/ Nárok na záruku má klient pouze v případě, že produkt je doručen s platnou záruční kartou nebo platným dokladem o nákupu.


6/ Záruční opravu lze žádat pouze na místě, kde bylo zboží zakoupeno.


7/ Do opravy je možné přijmout pouze čistý výrobek.

UPOZORNĚNÍ: Není přípustné cokoliv na produktech otevírat, opravovat či upravovat v záruční době, zásahy může provádět pouze odborný servis. Odborný servis doporučujeme i pro případné pozáruční opravy a údržbu.

 

UPOZORNĚNÍ: Používejte výrobky pouze pro ten druh rybaření, pro který jsou výrobcem určeny!