Feel Alive.

Hledání výrobku:

NÁVOD K OBSLUZE PRUTU

 

POZOR! Pruty vedou velmi dobře elektrickou energii, z toho důvodu není dovoleno používat prut během bouřky nebo dotýkat se prutem elektrických drátů nebo elektrických zařízení.

 

 

DĚLENÝ RYBÁŘSKÝ PRUT

Při sestavováni prutu dbáme na čistotu spojovaných dílů (odstraníme případné nečistoty) a přiměřeným tlakem v ose oček zasuneme do sebe, během rybolovu kontrolujeme dosednutí. Při skládáni prutu plynulým tahem v ose oček uvolňujeme jednotlivé díly - zásadně neprotáčíme díly, neboť může dojít k fixaci a následnému poškození prutu.


TELESKOPICKÝ RYBÁŘSKÝ PRUT

Rozkládání prutu: vysunujeme postupně jednotlivé díly počínaje špičkou (1. díl) tak, aby očka prutu  byla v ose s držákem navijáku a jednotlivé díly v sobě pevně držely, nevytahujeme je však násilně. 

Teleskopický prut nerozkládáme nikdy prudkým vysunutím všech dílů současně, může tím dojit k zaseknutí některých dílů ve spojích a následně k poškození prutu při jeho skládáni.

Skládání prutu: jednotlivé díly zasunujeme postupně od nejsilnějšího až ke špičce – jejich uvolnění provádíme mírným pootočením a držením dílů za jejich stěny,  neopíráme se prsty o očka, aby nedošlo k jejich poškození. Skládání prutu násilím či údery spodního dílu o zem může vést k jeho poškození.


Základní zásady pro použití všech rybářských prutů:

1/ Používejte VŽDY pouze předepsanou vrhací zátěž (nutno počítat i s váhou naplněného krmítka, nástrahou, návazcem apod.).


2/ NIKDY NEDOTAHUJTE brzdu navijáku na maximum, zvláště při použití silnějšího vlasce by mohlo dojít při      prudkém záseku k abnormálnímu přetížení a následnému poškození prutu (správné seřízení navijáku má vliv na využití všech vlastností prutu!).


3/ Nepoužívejte pruty pro jinou rybolovnou techniku, než pro jakou jsou určeny výrobcem, které odpovídá jejich konstrukce, délka, tvrdost a jejich akce.


4/ Při nahazováni chraňte prut před nárazy o větve stromu či jiné překážky (před mechanickými nárazy chráníme prut i při přepravě!).


5/ Při vytahování ryby z vody je nutné VŽDY použít podběrák nebo rybářský hák! Nikdy nevytahujte rybu pouze prutem.


6/ Po ukončení rybolovu prut při skládání řádně osušíme a zbavíme nečistot, očka opatříme krytem. Před složením dělených prutů zkontrolujte, zda jsou spojky čisté. Spojky promazávejte grafitovou vazelínou. Prut skládejte výhradně protočením dílů nad a pod spojkou – nenamáhejte očka.


7/ Při přepravě chráníme prut vhodným obalem proti nárazům a deformaci.

 

Závady prutů, na které se nevztahuje záruka:

1/ Běžné opotřebení prutu.

2/ Zpuchření laku.

3/ Mechanické poškození oček (vyštípnutí, vylomení a utržení očka).

4/ Jakékoliv mechanické poškození držáku navijáku, nebo koncovky prutu.

5/ Zlomení prutu při nesprávném zacházení (viz návod k používání).

6/ Zlomení prutu ve spojení děleného prutu z důvodu neodborného nasazení dílů.

7/ Zlomení prutu prvních 20 cm délky jeho špičky.

 

Upozornění: Nešetrným zacházením s pruty, zejména z kvalitního karbonu, nárazy pláště prutu o hranu, odření a podobně, dochází k narušení blanku a může dojít k následnému zlomení prutu při rybolovu.