Feel Alive.

Hledání výrobku:

NÁVOD K OBSLUZE NAVIJÁKU

 

Pro každý druh rybolovu lze zakoupit naviják odpovídajících vlastností k danému druhu lovu, a tak si zajistit splnění požadovaných a očekávaných funkcí. Důležitý je nejen výběr správného typu, ale i zvolení vhodné velikosti. Každá řada navijáků je vyráběná v několika velikostech, odstupňovaných podle druhu ryb, k jejichž lovu jsou určeny.


Naviják zasuneme do držáku na rybářském prutu a s citem dotáhneme tak, aby jeho držení na prutu bylo stabilní. Držení musí být pevné, naviják se nesmí v držáku volně pohybovat.


Vlasec protáhneme očky prutu a upevníme do cívky navijáku při odklopeném oblouku překlapěče. Pak oblouk překlapěče vrátíme do původní polohy a při mírném pnutí vlasce navíjíme na cívku otáčením kličkou až do jejího potřebného naplnění. Cívku nepřeplňujeme, aby vlasec při nahazování z cívky nevylétával v chomáčích.


U muškařských navijáků zpravidla musíte nejprve vyjmout cívku z korpusu, poté protáhněte podkladní šňůru vodícím očkem v korpusu, upevněte ji na cívku, cívku opět umístěte do korpusu a kličkou za mírného pnutí naviňte rovnoměrně vlasec a posléze i muškařskou šňůru, kterou za konec vlasce upevníte. U multiplikátoru protáhnete šňůru očkem řadiče, nebo mezi předními spojovacími příčkami u typu bez řadiče, upevníte vlasec na cívku a kličkou navinete za mírného tahu.


Smekací naviják - nahazování nástrahy provádíme s odklopeným obloukem překlapěče a přidržením vlasce prstem. Po nahození vrátíme oblouk překlapěče do původní polohy rukou, nebo otočením kličky navijáku (POZOR U NĚKTERÝCH NAVIJÁKŮ JE PŘEKLÁPĚNÍ POUZE MANUÁLNÍ!).


U navijáku opatřených pákovým systémem, který zároveň odklápí překlapěč a přidržujte vlasec, se provádí obsluha páky jedním prstem. S tímto mechanizmem pracujte citlivě bez užití síly.


Před nahazováním muškařským navijákem si prostudujte odbornou literaturu, protože správný postup nelze stručně popsat, i když se jedná o prosté vytahování šňůry z cívky.


Nahazování multiplikátorem je možné spolehlivě provádět jen typem vrhacím. Provádí se tak, že uvolníte palcem pojistku cívky, stejným palcem cívku přidržíte, provedete švih prutem za současného uvolnění cívky a po dopadu nástrahy pojistku opět vrátíte do původní polohy otočením kličky. Lze použít i jinou techniku a uvolňovat pojistku cívky palcem až v okamžiku hodu.


Brzdu cívky nastavujeme úměrně k lovené rybě, nikdy ji však nedotahujeme zcela napevno - chráníme tím nejen naviják, ale i použitý rybářský prut a vlasec.


Po ukončení rybolovu naviják řádně osušíme a jeho povrch zbavíme nečistot. Brzdu cívky zcela povolíme a kličku navijáku sklopíme, aby nedošlo k jejímu poškození při přepravě. Je nutné chránit oblouk   překlapěče před deformací, následkem deformace může dojít ke špatné činnosti překlapěče. Naviják vždy chráníme před nárazy a nečistotou.UPOZORNĚNÍ:

Rybářský naviják je již z výroby promazán odpovídajícím tukem, není proto přípustné cokoliv na navijáku otevírat, opravovat či upravovat v záruční době. Zásahy může provádět pouze záruční servis.Odborný servis doporučujeme i pro případné pozáruční opravy a údržbu.

 Závady navijáku, na které se nevztahuje záruka:

1/ Běžné opotřebení navijáku.

2/ Mechanické poškození překlapěče, kličky, cívky a osy navijáku.

3/ Poškození matice brzdy silným utažením nebo u navijáku se zadní brzdou též silným povolením.

4/ Poškození funkce navijáku nečistotami jako je písek, bahno atd.

5/ Mechanické poškození laku.